Aarhus

Buddhistisk Center Aarhus

Buddhistisk Gruppe Aarhus hører under Karma Kadjy Skolen Danmark, der praktiserer tibetansk diamantvejsbuddhisme under vejledning af den danske Lama Ole Nydahl. Centeret i Aarhus blev grundlagt i 1984 og har lokaler i en hyggelig kælderlejlighed på Trøjborg i den nordlige del af Aarhus.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne til at møde op. Her er det muligt at få en introduktion til diamantvejsbuddhisme og prøve en at meditere.

Centeret ligger i kælderen. Gå igennem cykelrummet, drej til venstre og du finder en dør lige frem – der er centeret. Det er ikke så kompliceret, som det kan lyde, men rart lige at vide første gang.

Kontakt:
Adresse: Peder Skrams Gade 52B, kld., 8200 Aarhus N
Tlf.: 28 86 97 23 (Karen)
E-mail: aarhus@buddha.dk

Vi holder ferielukket fra uge 28 til og med uge 31.

Regelmæssig meditation

Hver Tirsdag 5:00 pm
16. Karmapa meditation - Engelsk with translation
Første Torsdag i måneden 6:30 pm
Introduktionsforedrag og meditation
Hver Torsdag 7:30 pm
16. Karmapa meditation

Kommende begivenheder i Aarhus

I øjeblikket har vi ikke planlagt nogen begivenheder i Aarhus. Du kan også besøge foredrag tæt på os.

Du kan se en oversigt over programmet for alle danske diamantvejscentre ved at klikke her.

Buddhistisk Center Aarhus er en del af Karma Kadjy Skolen Danmark, hvor der praktiseres diamantvejsbuddhistiske metoder. Her kan du se en video og læse gruppens historie.

1970’erne

Der var ikke nogen gruppe i Aarhus, men Lama Ole kom til byen ind i mellem. Der boede få elever af Karmapa og Lama Ole, men der var ikke nogen samlede aktiviteter.

September 1977 kommer Karmapa til Aarhus i Stakladen, hvor han gav Kroneceremonien og ca. 150-200 mennesker var til stede.

Karmapas besøg i Aarhus har under opsporingen at gruppens historie i Aarhus været ret interessant. I mange år har fortællingen i Aarhusgruppen været, at selvfølgeligt har Karmapa været i Aarhus og selv om vi ikke kendte nogen personligt som havde været der, så tvivlede vi ikke på historien.

Det kom derfor som en overraskelse, at da vi undersøgte historien fortalte de første 3-4 personer, bl.a. Flemming Ryborg og andre gamle buddhister, at de var helt sikre på Karmapa ikke havde været i Aarhus. Leif Andersen fra Københavnscentret havde endda et program fra Karmapas besøg i 1977 i DK, og der var kun beskrevet besøg i København, Lolland og Odense. Aarhusbesøget måtte derfor være en opdigtet historie.

Til sidst lykkedes det at finde én som havde været der – Carsten fra Arden. Carsten kunne fortælle at han helt sikkert havde været i Stakladen og Karmapa havde lavet Sorte krone ceremonien.  Carsten kunne også fortælle den lidt pudsige historie, at da folk var kommet ind i Stakladen, sad Lama Ole på tronen og fortalte noget om hvad der skulle ske. Pludseligt gik det op for Lama Ole og de andre arrangører at Karmapa vist var blevet ”glemt” ude i bilen. Lama Ole råber derfor ud i salen: ”Johannes, kan du ikke lige hente Karmapa”. Kort efter kommer Johannes Aagaard gående med Karmapa ved armen ind i salen og kroneceremonien kan begynde.

Historien er interessant, da Johannes Aagaard var leder og initiativtager til Dialogcenter i Aarhus, som var en organisation, der gennem mange år kritisk undersøgte nye religioner og nyreligiøse bevægelser i DK.

Sognepræst Anders Blichfeldt var i 1977 medarbejder i Dialogcentret og var med i Stakladen i 1977, for at se hvad Karmapa og hans elever gik og lavede.

Anders fortæller i telefonen at Karmapa lavede noget med en ”sort hovedgenstand” og at det var et interessant møde med Karmapa. Han kunne ikke huske episoden med Johannes Aagaard og Karmapa, men finder det meget sandsynligt, da Johannes Aagaard var meget begejstret for Lama Ole og hans måde at formidle buddhismen på. Anders Blichfeldt fortæller, at modsat nærmest alle andre nye trosretninger i DK i 70erne og 80erne, så ville Johannes Aagaard gerne være i dialog med Lama Ole, da han var den eneste som kunne tale om religion ”for alvor”, som Johannes Aagaard udtrykte det. Dialogcentret brugte derfor også Lama Ole og Hannah til forskellige seminarer omkring religion.

Johannes Aagaards respekt og venskab med Lama Ole var også medvirkende at Karma Kadjyskolen blev statsanerkendt i DK, da Johannes Aagaard som vejleder anbefalede Statsministeriet, at Karma Kadjyskolen, som en seriøs og oprindelig buddhistisk skole, skulle statsanerkendes i DK.

Anders Blichfeldt mener der måske findes beskrivelser og billeder af besøget i Stakladen i Dialogcentrets arkiver. Men da Dialogcentret lukkede for få år siden, blev deres arkiver forseglet i 50 år. Vi kan derfor først få eventuelt nye oplysninger derfra til vores 100 års jubilæum J

1980’erne

I 1984 besøgte Lama Ole Aarhus i Mejlgade. Herfra begynder de første beretninger om en samlet buddhistisk gruppe i Aarhus. Tidligere havde der været nogle buddhistiske elever af Karmapa og Lama Ole, men de fungerede ikke som en samlet gruppe.

Fra 1984 til 1988 fandtes der en lille gruppe der mødtes ugentligt i Tom Nyborgs lejlighed i Sjællandsgade. De lavede bl.a. 16. Karmapa meditation og samarbejde med de andre grupper i Odense, Lolland og København.

Da Flemming Ryborg flyttede fra buddhistisk center i Odense og til Aarhus, begyndte aktiviteterne at stige i Aarhus. Sammen med bl.a. Tom Nygaard, lejede Flemming et hus, hvor den Aarhusianske gruppe arbejdede videre. Efter et par år i et lejet hus, købte Flemming Ryborg og to andre buddhister i 1989 et hus på Blåmejsevej i Aarhus. Her boede 7 aktive buddhister. Huset var indrettet med en fin gompa og der var stor aktivitet i huset.

I huset mødtes den Aarhusianske buddhistgruppe som bestod af 10-12 aktive buddhister.

Der var meget aktivitet i huset. Hver uge havde de to arrangementer. Søndag aften var der meditationsaften og tirsdag aften en studie gruppe. Studiegruppen læste og gennemgik forskellige buddhistiske værker. Huset var også omdrejningspunkt for det buddhistiske blad Melong og der blev holdt kurser og belæringer af bl.a. Tenga Rinpoche, Kalu Rinpoche, Lopøn Tjechu, Lama Ole og andre.

I huset blev der lavet Ngoendro, 16. Karmapa meditation, Tjenresig meditation, Mahakala og andre pudjaer som var kutyme på det tidspunkt.

1990’erne

I 1992 blev den buddhistiske gruppe udfordret, da husets ejere solgte huset og flere af de aktive folk flyttede fra byen, bl.a. Flemming Ryborg.

Gruppen fortsatte mere sporadisk i forskellige lejligheder rundt omkring i byen. Kort tid efter blev gruppen yderligere udfordret, da konflikten omkring d. 17. Karmapa blev tydeligt. Den eneste fra gruppen i Aarhus, som valgte af følge med Lama Ole og Thaye Dorje var Palle Johansen. Han slog følge med Claus Hermansen der havde været buddhist siden starten af 70erne, og som nu var flyttet til Midtjylland, hvor han startede et buddhistisk center med Lama Ole og Karmapa som hovedvejledere.

I et par år arrangerede Claus og Palle foredrag om diamantvejsbuddhisme forskellige steder i Aarhus, men i 1995 fik de fast tilholdssted på Samsøgade skole. Her arrangerede Palle og Claus 5 – 10 foredrag og videoaftener, forår og efterår. Samtidigt havde Claus fået etableret centret i Gedsted, hvor der var kurser og besøg af forskellige lamaer. Både Lama Ole, Beru Khense, Jigmela og forskellige rejselærere kom i Gedsted, som var samlingspunktet for alle diamantvejsgrupperne i Jylland og på Fyn.

I Aarhus var der også i slutningen gennem 90erne mange danske rejselærere på besøg. Bl.a. Ulrik Kragh, Carl Hansen og Thure Dupont.

I 1998 fik gruppen i Aarhus fast tilholdssted i Beboerhuset i Sølystgade og efter besøg af Lama Ole flere gange i 90erne, begyndte gruppen efterhånden at vokse og få en mere fast kerne.

2000’erne

Aktiviteterne i Sølystgade fortsatte og snart efter årtusindskiftet kom der flere gode kræfter ind i Aarhusgruppen. Der var efterhånden etableret en stabil gruppe. Der blev praktiseret aktivt med Ngoendroen og flere og flere lavede Phowa med Lama Ole, både på Lolland, i Kassel og i Karma Gøn.

I midten af 00erne fik buddhisterne i Aarhus dog lidt for travlt med familieliv og studier, så i et par år var Kai Juul fra Silkeborggruppen med til at holde liv i buddhismen i Aarhus. Kai kørte i disse år meget ofte til Aarhus for at holde foredrag og guide meditation for de fremmødte.

I disse år begyndte gruppen også at meditere sammen hver uge i Sølystgade, hvilket skabte grobund for ønsket om et center i Aarhus.

Efter inspiration fra Ålborggruppens nøglecenter og Lama Oles opfordring i foråret 2008, lykkedes det i efteråret 2008, at finde et egnet lokale i Peder Skrams Gade til et nøglecenter. Det lykkedes at få ca. 15 af de lokale buddhister til at indbetale en månedlig donation og dermed var centret en realitet.

Med oprettelsen af centret blev hovedaktiviterne lagt i Peder Skrams Gade.

Vi har nu offentlig meditation tirsdag og torsdag aften. Vi har et månedligt introforedrag og Phowa, samt diverse foredrag med besøgende rejselærere.

I foråret 2012 besøgte Lama Ole centret, hvor det også blev indviet. Lama Oles besøg var en stor succes med ca. 400 fremmødte til offentligt foredrag i byen.

Så Diamantvejsbuddhismen trives i Aarhus og vokser stødt og roligt. Som Lama Ole sagde da han besøgte centret: ”Jeg kan godt lide det, og så længe de lokale buddhister ikke falder ud af vinduerne på grund af pladsmangel, er dette det rigtige sted for buddhismen.”

Til folkeskoler, gymnasier, højskoler, HF og lignende

Vi kommer gerne ud til de ældste skoleklasser, 8. klasse og op fortæller om diamantvejsbuddhisme, og hvad det vil sige, at praktisere buddhisme i vesten. Klasserne kan også komme og besøge os i vores center på Trøjborg i den nordlige del af Aarhus. Her vil eleverne kunne møde en praktiserende vestlig buddhist og se et aktivt buddhistisk center med meditationsrum – en såkaldt gompa.

I forlængelse af et af de ovenstående skoleforedrag, vil vi også gerne tilbyde at lave en guidet meditation sammen med eleverne.

Pris: 500 kr. (pr. foredrag)

Ønsker du at høre mere eller aftale et tidspunkt for et oplæg, så kontakt os på mail: aarhus@buddha.dk

Eller telefon: 28 86 97 23 (Karen)

Rul til toppen